Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nghe báo cáo chuyên đề về nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG 1719

phân loại cột
Hợp tác và trao đổi

vị trí của bạn:Xổ số bóng đá hôm nay càn quét và khuyến nghị > Hợp tác và trao đổi > Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nghe báo cáo chuyên đề về nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG 1719

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nghe báo cáo chuyên đề về nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG 1719

ngày phát hành:2023-09-18 13:19    Số lần nhấp:87

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họpBộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp của Vụ Kế hoạch Tài chính cho thấy, tổng kinh phí chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 là 230.679 triệu đồng, trong đó chỉ tính riêng phần kinh phí của Nội dung số 02, Tiểu dự án 1, Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG 1719 để thực hiện cho nhiệm vụ tuyên truyền là 85.410 triệu đồng.

Tổng kinh phí năm 2023 UBDT đã phân bổ dự toán và được Bộ Tài chính thống nhất là 377.570 triệu đồng, trong đó kinh phí giao nhiệm vụ tuyên truyền là 275.070 triệu đồng. Theo đó, tổng số kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền năm 2023 là 360.480 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Vụ Kế hoạch Tài chính, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thẩm định dự toán các nhiệm vụ tuyên truyền năm 2023, như: Xác định định mức nhuận bút tin, bài; việc thẩm định các nội dung tuyên truyền…

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền thời gian vừa qua. Một số đại biểu đã phát biểu, chỉ ra và làm rõ những vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là về vấn đề xây dựng, thẩm định dự toán kinh phí.

Quang cảnh cuộc họpQuang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh, trong 3 tháng cuối năm, để triển khai công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, các vụ, đơn vị cần lựa chọn những công việc khả thi nằm trong số các nhiệm vụ đã được phê duyệt; đồng thời việc xây dựng kế hoạch thực hiện phải bảo đảm không trùng lặp nội dung giữa các vụ, đơn vị.

Trên tinh thần đó,Hợp tác và trao đổi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thời gian cụ thể để tổng hợp, báo cáo gửi Vụ Tuyên truyền là cơ quan đầu mối.

Đối với nội dung thẩm định dự toán, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật trong công tác xây dựng, trình, thẩm định và phê duyệt dự toán. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Vụ Kế hoạch Tài chính hướng dẫn rõ những nội dung liên quan cho các vụ, đơn vị thực hiện.

Về xây dựng kế hoạch nhà nước năm 2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị phải xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trọng tâm là Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG 1719; Vụ Tuyên truyền là đầu mối tổng hợp, rà soát tránh trùng lặp về mặt nội dung giữa các vụ, đơn vị. Đồng thời sớm có kế hoạch để tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban

上一篇:Jack trả 60 tỷ để Messi xuất hiện… 4 giây trong MV Từ nơi tôi sinh ra?

下一篇:Thành phố Hồ Chí Minh quảng bá du lịch y tế tại Thái Lan

Powered by Xổ số bóng đá hôm nay càn quét và khuyến nghị @2013-2022 RSS地图 HTML地图